จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เซี่ยงไฮ้ [เลสโก มังกรขาว] วันที่ 29 ธันวาคม – 3 มกราคม 63