ญี่ปุ่น (โอซาก้า เกียวโต นารา) วันที่ 10-14 ตุลาคม 62 จำนวน 23 ท่าน