ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ ระหว่างวันที่ 9 – 12 Oct 2019