พัทยา 2 วัน 1 คืน บริษัท นวกิจ อลูมินั่มแอนด์กลาส (2009) จำกัด จำนวน 140 ท่าน