เส้นทางสายไหม ซินเกียง อุรุมูฉี วันที่ 6-12 พฤศจิกายน 2562