ค้นหาโปรแกรมทัวร์

แอฟริกา 6 พีเรียด จาก 1 โปรแกรม

Loading...

Amazing Jordan Egypt 14 วัน 11 คืน บินรอบเดียวเที่ยว 2 ประเทศ บินภายใน 1 เที่ยวบิน

ทัวร์โค๊ด SHHD220361
เที่ยว 2 ประเทศ โรงแรมวิวพีรามิดและริมแม่ไนล์, ชมเพตรา 1 ใน 7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก, แช่ทะเลสาบเดดซี,
อาหารพื้นเมือง, อาหารไทย
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Turkish Airlines
14วัน 11คืน / เริ่มเพียง 139,995 บ.