ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทวีปออสเตรเลีย 3 พีเรียด จาก 3 โปรแกรม

Loading...

SAU-02 ออสเตรเลีย ซิดนีย์ คูลคูล

ทัวร์โค๊ด SHHD220181
เช็คอิน นั่งรถ4WDตะลุยเนินทราย, ล่องเรืออ่าวซิดนีย์, ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า
หาดบอนได, Sydney Tower, Opera House, หุบเขาสีน้ำเงิน, โคอาล่าปาร์ค, ดาร์ลิ่งฮาร์เบอร์, พอร์ต สตีเฟ่น, ควีนวิคตอเรียบิลดิ้ง
บุฟเฟต์อาหารนานาชาติบนหอคอยซิดนีย์
4 ดาว
เดินทางช่วง
24 ส.ค. - 28 ส.ค. 65
 Singapore Airlines
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 49,777 บ.

SAU-03 ออสเตรเลีย ซิดนีย์ ฟินเวอร์

ทัวร์โค๊ด SHHD220183
เช็คไฮไลท์เด่นย่านเดอะร๊อคส์, ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์,
หาดบอนได, Sydney Tower, OPERA HOUSE, อิสระช้อปปิ้งควีนวิตตอเรียบลิดงิ้, สวนสนุกลนู่า พาร์ค, โคอาล่าปาร์ค
บุฟเฟต์อาหารนานาชาติบนหอยคอยซิดนีย์!!
4 ดาว
เดินทางช่วง
24 ส.ค. - 28 ส.ค. 65
 Singapore Airlines
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 49,777 บ.

SAU-01 ออสเตรเลีย ซิดนีย์ หนาวนะ

ทัวร์โค๊ด SHHD220182
เช็คอินสวนสนุกลูน่าพาร์ค, ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์, ชมการตัดขนแกะ
ช้อปปิ้ งควีนวิตตอเรียบิลดิ้ง, หาดบอนได, SYDNEY TOWER, OPERA HOUSE, สะพานฮาร์เบอร์
บุฟเฟต์อาหารนานาชาติบนฟอคอยซิดนีย์!!
4 ดาว
เดินทางช่วง
24 ส.ค. - 28 ส.ค. 65
 Singapore Airlines
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 51,777 บ.