ค้นหาโปรแกรมทัวร์

จอร์เจีย 20 พีเรียด จาก 4 โปรแกรม

Loading...

จอร์เจีย ทบิลิซี่ บาทูมี มิทสเคต้า คูไตซี กูดาอูรี คาซเบกี้

ทัวร์โค๊ด SHHD220159
เที่ยวสบายไม่ย้อนเส้นทางเข้าบาทูมี กลับทบิลิซี ชมความงามโบสถ์ท่ามกลางหุบเขาคอเคซัส อันซีนจอร์เจียนั่งกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา ล่องเรือทะเลดำ พิเศษอาหารไทย 1 มื้อ
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Turkish Airlines
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 47,990 บ.

ZGBUS-2205TK จอร์เจีย ทบิลิซี่ บาทูมี มิทสเคต้า คูไตซี กูดาอูรี คาซเบกี้ EP.2

ทัวร์โค๊ด SHHD220166
เที่ยวสบายไม่ย้อนเส้นทางเข้าบาทูมี กลับทบิลิซี ชมความงามโบสถ์ท่ามกลางหุบเขาคอเคซัส อันซีนจอร์เจียนั่งกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา ล่องเรือทะเลดำ พิเศษอาหารไทย 1 มื้อ
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Turkish Airlines
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 47,990 บ.

GTK01 MIRACLE OF GEORGIA 8D5N BY TK

ทัวร์โค๊ด SHHD220171
พิเศษ!! พักบนเทือกเขา Gudauri Inn Hotel, สำรวจประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและความสวยงามตามเส้นทางธรรมชาติ, ขึ้น cable carชมวิวเมืองที่ อุทยานแห่งชาติ Borjomi city park, เข้าชม Cave house สมบัติทางประวัติศาสตร์แห่งจอร์เจีย ความสวยงามของวิวธรรมชาต
โบสถ์เมเตห์คี สะพานสันติภาพ The Chronicle of Georgia ป้อมนาริกาลา, ชม วิหารสเวติสเคอเวรี ศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Turkish Airlines
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 49,888 บ.

โปรแกรม ทัวร์ แกรนด์จอร์เจีย 9 วัน 6 คืน (TK)

ทัวร์โค๊ด SHHD220028
-โบสถ์เก่า จาวารี–โบสถ์เก่า สโคเวติ–ป้อมอานานูริ–คาซเบกิ -เทือกเขาคอเคซัส–เขาคาซเบกิ–อนุเสาวรีย์ มิตรภาพ -โบถส์ ตรินิตี้–ชมวิวเขา,อัพลิสต์ซิเคห์,โกรี,พิพิธภัณฑ์ สตาร์ลิน,ทบิลิซี่
-ไร่ไวน์ ควาเรลี,ชิมไวน์พื้นเมือง,โบสถ์ เซนต์ นิน่า,ซิงนากิ -ทบิลิซี่,ป้อมนาริคาร่า,เมืองเก่า,มหาวิหารศักดิ์สิทธ์,สะพานสันติสุข,หอนาฬิกา -โบสถ์ เกลาติ,ถ้ำโพรมีธีอุส,บาทูมิ,ล่องเรือชมทะเลดำ,ชมเมืองบาทูมิ
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Turkish Airlines
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 79,900 บ.