โนแกรม อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน (QR) - SHHD220039

โนแกรม อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน (QR)

โนแกรม อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน (QR)
  • -มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์,โคลอสเซียม,เขตเมืองเก่า,น้ำพุเทรวี่,บันไดสเปน,ปิซ่า -หอเอนเมืองปิซ่า,เมสเตร้,เกาะเวนิส,สะพานถอนลมหายใจ,จัตุรัสซานมาโค วิหารเซ็นต์มาร์ค -เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์,City Tour,ขึ้นหอไอเฟล,ย่านมองมาร์ต
  • -เมืองโคโม,เมืองอินเทอร์ลาเก้น,หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน -นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา,ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี,Eiger–THE V-CABLEWAY -รถไฟด่วน TGV,ปารีส,เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์,ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ -ช้อปปิ้ง Duty Free,ห้างลาฟาแยต
  • 4 ดาว
รหัสสินค้า:
SHHD220039
เดินทางช่วง:
9 ก.ย. 65 - 1 เม.ย. 66 ( 9วัน 6คืน )
ราคาเริ่มต้น:
79,900 บ.

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
9 ก.ย. 65 - 17 ก.ย. 65 79,900 93,900 แสดง - 20
23 ก.ย. 65 - 1 ต.ค. 65 79,900 93,900 แสดง - 20
9 ต.ค. 65 - 17 ต.ค. 65 82,900 96,900 แสดง - 20
21 ต.ค. 65 - 29 ต.ค. 65 82,900 96,900 แสดง - 20
5 พ.ย. 65 - 13 พ.ย. 65 79,900 93,900 แสดง - 20
19 พ.ย. 65 - 27 พ.ย. 65 79,900 93,900 แสดง - 20
3 ธ.ค. 65 - 11 ธ.ค. 65 85,900 99,900 แสดง - 20
23 ม.ค. 66 - 31 ม.ค. 66 79,900 93,900 แสดง - 20
11 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66 79,900 93,900 แสดง - 20
18 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66 79,900 93,900 แสดง - 20
11 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66 79,900 93,900 แสดง - 20
18 มี.ค. 66 - 26 มี.ค. 66 79,900 93,900 แสดง - 20
25 มี.ค. 66 - 1 เม.ย. 66 79,900 93,900 แสดง - 20

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

โนแกรม อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน (QR)
โนแกรม อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน (QR)
ราคาเริ่มต้น 79,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน