ห้องพักโรงแรม Grand Hyatt Taipe (ไต้หวัน) ระดับ 5 ดาว

ธันวาคม 6, 2019 | by Sayhi Holiday
Grand Hyatt Taipe (ไต้หวัน) ระดับ 5 ดาว
โรงแรมที่เซย์ไฮใช้จริง สำหรับกรุ๊ปท่องเที่ยว VIP. ไต้หวัน วันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2562