รีวิวเครื่องบิน Airbus A330 เที่ยวบินที่ MU547ที่นั่งชั้นธุรกิจ สายการบินไชน่าอีสเทิร์น แอร์ไลน์ เส้นทาง เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพ

กรกฎาคม 9, 2019 | by Sayhi Holiday