10 ลิสต์ สถานที่เที่ยวสุดฮิต ที่ต้องไปก่อนตาย

สิงหาคม 8, 2019 | by Sayhi Holiday

                   Live a life  Presented by Sayhiholiday 10 ลิสต์ สถานที่เที่ยวสุดฮิต ที่ต้องไปก่อนตาย?
มาแล้ววาาาาา ค๊า ! 10 สถานที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงาม ตำนานแห่งอารยะธรรม วัฒนธรรม เสน่ห์แห่งธรรมชาติและเป็นจุดหมายปลายทางของเหล่านักเดินทางต้องจดอยู่ในลิสต์เป็นอันดับต้นๆที่ต้องไปก่อนตาย

ประเทศเวียดนาม  

              อ่าวฮาลอง หรือฮาลอง เบย์ : Ha Long Bay เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด นับเป็นจุดหมายปลายทางของเหล่านักเดินทาง หลายคนต่างใฝ่ฝันที่จะไปเยือนสักครั้งในชีวิตและหนึ่งในแลนด์มาร์คเมื่อมีโอกาสไปเยือน เวียดนาม พลาดไม่ได้ที่จะต้องไป  ฮาลอง เบย์ ไดัรับขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลกโดยยูเนสโก  เป็นอ่าวแห่งหนึ่งในพื้นที่ของอ่าวตังเกี๋ยทางตอนเหนือของประเทศ เวียดนาม ใกล้ชายแดนติดต่อกับประเทศจีน ในอ่าวหะล็องมีเกาะหินปูน โผล่พ้นขึ้นมาจากผิวทะเล บนยอดของแต่ละเกาะมีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น หลายเกาะมีถ้ำขนาดใหญ่อยู่ภายใน ถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณอ่าวคือ ถ้ำเสาไม้ หรือ กร็อตเดแมร์แวย์

ประเทศอินโดนีเซีย 

         มหาสถูปโบโรบูดูร์ หรือ โบโรบูดูร์ : Borobudur หรือ บาราบูดูร์ :Barabudur เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด นับเป็นจุดหมายปลายทางของเหล่านักเดินทาง หลายคนต่างใฝ่ฝันที่จะไปเยือนสักครั้งในชีวิตและหนึ่งในแลนด์มาร์คเมื่อมีโอกาสไปเยือนอินโดเนเซีย พลาดไม่ได้ที่จะต้องไป มหาสถูปโบโรบูดูร์ไดัรับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศอินโดนีเซีย ตั้งอยู่ในเกาะชวา เป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ถ้าไม่นับนครวัดของกัมพูชาซึ่งเป็นทั้งศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและศาสนาพุทธ )

ประเทศตุรกี ธงของประเทศตุรกี

         อุทยานแห่งชาติแห่งเกอเรแม Göreme Milli Parklar เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด นับเป็นจุดหมายปลายทางของเหล่านักเดินทาง หลายคนต่างใฝ่ฝันที่จะไปเยือนสักครั้งในชีวิตและหนึ่งในแลนด์มาร์คเมื่อมีโอกาสไปเยือนประเทศ ตุรกี พลาดไม่ได้ที่จะต้องไป อุทยานแห่งชาติแห่งเกอเรแมไดัรับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก เรามาถึงทั้งที กิจกรรมที่พลาดไม่ได้ ก็ต้องขึ้นบอลลูน ช่วงพระอาทิตย์ตกมนตร์เสน่ห์อาทิตย์อัสดง ล่องลอยไปบนฟ้าชมทิวทัศน์เหนือพื้นที่แคปพาโดเซีย และสถาปัตยกรรมแกะสลักหินผาเป็นเมืองในภูเขา โบสถ์ของชาวคริสต์ในยุคแรกๆ อุทยานแห่งชาติแห่งเกอเรแมถือเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

ประเทศอียิปต์ Flag of Egypt.svg

            มหาพีระมิดแห่งกีซา : The Great Pyramid of Giza เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด นับเป็นจุดหมายปลายทางของเหล่านักเดินทาง หลายคนต่างใฝ่ฝันที่จะไปเยือนสักครั้งในชีวิตและหนึ่งในแลนด์มาร์คเมื่อมีโอกาสไปเยือนประเทศ อียิปต์ พลาดไม่ได้ที่จะต้องไป มหาพีระมิดนี้ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก และเป็นหนึ่งเดียว ในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ ที่ยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบันนิยมเรียกกันโดยทั่วไปว่า เป็น พีระมิดในประเทศอียิปต์ที่มีความใหญ่โตและเก่าแก่ที่สุด ในหมู่พีระมิดทั้งสามแห่งกีซา เชื่อกันว่าสร้างขึ้นในสมัย ฟาโรห์คูฟู (Khufu) แห่ง ราชวงศ์ที่ 4 ซึ่งปกครอง อียิปต์โบราณ เมื่อประมาณ 2,600 ปีก่อนคริสตกาล หรือ 4,600 ปีมาแล้ว เพื่อใช้เป็นที่เก็บรักษาพระศพ ไว้รอการกลับมาคืนชีพ ตามความเชื่อของชาว อียิปต์ในยุคนั้น

ประเทศอิตาลี Flag of Italy.svg

           เวนิส : Venice หรือ เวเน็ตเซีย : Venezia แห่งแคว้นเวเนโต ประเทศ อิตาลี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด นับเป็นจุดหมายปลายทางของเหล่านักเดินทาง หลายคนต่างใฝ่ฝันที่จะไปเยือนสักครั้งในชีวิตและหนึ่งในแลนด์มาร์คเมื่อมีโอกาสไปเยือนประเทศ อิตาลี พลาดไม่ได้ที่จะต้องไป เวนิสไดัรับขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลกโดยยูเนสโก เวนิสได้รับฉายามากมาย Queen of the Adriatic : ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก ,City of Water : เมืองแห่งสายน้ำ, City of Bridges : เมืองแห่งสะพาน และ The City of Light : เมืองแห่งแสงสว่าง เมืองเวนิสถูกสร้างขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆ จำนวนมากเข้าด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลเอเดรียติก

ประเทศอิตาลี Flag of Italy.svg

          หอเอนเมืองปิซ่า : Leaning Tower of Pisa เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด นับเป็นจุดหมายปลายทางของเหล่านักเดินทาง หลายคนต่างใฝ่ฝันที่จะไปเยือนสักครั้งในชีวิตและหนึ่งในแลนด์มาร์คเมื่อมีโอกาสไปเยือนประเทศ อิตาลี ความโดดเด่นของการเอนเอียง ปิซ่า ไดัรับขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลกโดยยูเนสโก ปิซ่าเป็นหอระฆัง คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่ซึ่งตั้งอยู่ที่จัตุรัส Piazza del Duomo เมืองปิซา สร้างด้วยหินอ่อนสีขาว ซึ่งมีเอกลักษณ์โดดเด่นที่ความเอนเอียงของหอระฆังซึ่งยอดของหอระฆังนั้นห่างจากแนวตั้งฉากของพื้น

ประเทศจีน ธงของประเทศจีน 

           กำแพงเมืองจีน : Great Wall of China เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด นับเป็นจุดหมายปลายทางของเหล่านักเดินทาง หลายคนต่างใฝ่ฝันที่จะไปเยือนสักครั้งในชีวิตและหนึ่งในแลนด์มาร์คเมื่อมีโอกาสไปเยือนประเทศ จีน พลาดไม่ได้ที่จะต้องไป กำแพงเมืองจีนได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก กำแพงเมืองจีนมีลักษณะเป็นกำแพงที่มีป้อมคั่นเป็นช่วง ๆ ของ จีน สมัยโบราณ สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ฉิน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการบุกรุกจาก ชาวฮัน นักท่องเที่ยวที่มาเยือนต่างก็ต้องพูดถึงความยิ่งใหญ่อลังการประวัติศาสตร์อันล้ำค่า

ประเทศอังกฤษ Flag of the United Kingdom.svg 

          สโตนเฮนจ์ : Stonehenge เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด นับเป็นจุดหมายปลายทางของเหล่านักเดินทาง หลายคนต่างใฝ่ฝันที่จะไปเยือนสักครั้งในชีวิตและหนึ่งในแลนด์มาร์คเมื่อมีโอกาสไปเยือน อังกฤษ พลาดไม่ได้ที่จะต้องไป สโตนเฮนจ์ ไดัรับขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลกโดยยูเนสโก และยังถูกจัดให้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลางอีกด้วย สโตนเฮนจ์ เป็นอนุสรณ์สถานกลางทุ่งราบกว้างใหญ่บนที่ราบซอลส์บรี (Salisbury Plain) ในบริเวณตอนใต้ของเกาะ อังกฤษตัวอนุสรณ์สถานมีจำนวนแท่งหินทั้งหมด 112 ก้อน ตั้งเรียงเป็นวงกลมซ้อนกัน 3 วง และวางเรียงในลักษณะที่ต่างกัน แท่งหินบางอันตั้งขึ้น บางอันวางนอนลง และบางอันก็ถูกวางซ้อนกัน นักโบราณคดีเชื่อว่ากลุ่มกองหินนี้ถูกสร้างขึ้นจากที่ไหนสักแห่งเมื่อประมาณ 3000–2000 ปีก่อนคริสตกาล 

ประเทศอินเดีย ธงของประเทศอินเดีย 

          ทัชมาฮาล : Taj Mahal อนุสรณ์แห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด นับเป็นจุดหมายปลายทางของเหล่านักเดินทางหลายคนต่างใฝ่ฝันที่จะไปเยือนสักครั้งในชีวิตและหนึ่งในแลนด์มาร์คเมื่อมีโอกาสไปเยือน ประเทศ อินเดีย ทัชมาฮาลได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก สุสานหินอ่อนที่ผู้คนเชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรักที่สวยที่สุดในโลกสร้างขึ้นโดยสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโมกุลผู้มีรักมั่นคงต่อพระมเหสีของพระองค์  ทัชมาฮาลเป็นสุดยอดสถาปัตยกรรมหินอ่อนแบบโมกุลที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ถูกสร้างด้วยหินอ่อนสีขาว ศิลาแลง ประดับลวดลายเครื่องเพชร พลอย

ภาพจาก shutterstock  – เรียบเรียงโดย : SayHi Story