รีวิวเครื่องบิน Airbus A330 เที่ยวบินที่ MU548 ชั้นธุรกิจ สายการบินไชน่าอีสเทิร์น เส้นทาง กรุงเทพ-เซี่ยงไฮ้

กรกฎาคม 9, 2019 | by Sayhi Holiday